CUMHUR BAŞKANLIĞI

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKANLIK

Adalet Bakanlığı

Orman Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı Kültür Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı
Çevre Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Yapı İşleri Gn. Müd.)  
 

BAĞLI KURULUŞLAR

 
Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Atatürk Kültür,Dil,Tarih Yüksek Kurumu Bşk. Merkez Bankası Başkanlığı
BAĞKUR Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
Basın Yayın Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane
Deprem Araştırma Dairesi Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Devlet İstatistik Enstitüsü Sermaye Piyasası Kurulu
Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
Dış Ticaret Müsteşarlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu
Devlet Personel Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Planlama Teşkilatı Toplu Konut İdaresi
Emekli Sandığı TRT
Emlak Bankası Genel Müd. TUBİTAK
EXİMBANK Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
Futbol Federasyonu  Başkanlığı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Gümrük Müsteşarlığı Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Ens(TODAİE)
Halk Bankası Genel Müd. Vakıflar Bankası Genel Müd.
Hazine Müsteşarlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müd. Ziraat Bankası Genel Müd.
Karayolları Genel Müdürlüğü  
KOSGEB

Web Stats